söndag 12 januari 2014

Vilken neutralitetsbild projicerar Sverige i utlandet ?

FRA ( Försvarets Radio Anstalt ) är i praktiken en avancerad  NSA  lyssnarpost.
En spjutspets riktad österut.  
 Följande har bland annat hänt under 2012-2013 :
Militär övningar med främmande trupp på Gotland. Däribland NATO fallskärms trupper .Stora  militär övningar med NATO personal i Norrland. Test av avancerad krypterade  miltära kommunikations linjer i södra Sverige med deltagande av utländsk personal . Fram tonar en märklig bild av Sveriges neutralitet. Inte undra på att Rysslands militär undrar vad som pågår.Medborgare i Sverige borde också börja fundera över Sveriges politik och vilket budskap som projiceras i omvärlden.
fig.: PAK FA T-50 fift generation.

fig . FRA officiella logotyp.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar